Тези.поддръжка на BPlanner

Уважаеми клиенти!

Обръщаме Вашето внимание на това, че времето за отговор на лечението Си в техническа подкрепа зависи време на подаване на заявката и от това, в работен или почивен ден те се хранят. Средното време за отговор е от 1 до 24 часа в зависимост от посочените по-горе параметри за лечение.